منوی دیس پرس B

تشریفات لوکس لشکری

باقالی پلو با گوشت بره    50%

زرشک پلو با مرغ         50%

ته چین مرغ             سالاد سزار / یونانی / فصل         نوشابه بطری  آب معدنی   دسر