منوی دیس پرس C

تشریفات لوکس لشکری

 باقالی پلو با گوشت بره  50%

جوجه کباب زعفرانی مخصوص   60%

پلو سفید زعفرانی        100%

ته چین مرغ               سالاد  فصل / سزار /  یونانی      نوشابه بطری  آب معدنی   دسر