منوی دیس پرس E

تشریفات لوکس لشکری

باقالی پلو با گوشت بره  50 %

زرشک پلو با مرغ      50%

جوجه کباب زعفرانی مخصوص  50 %

کوبیده مخصوص   50 %

ته چین مرغ    سالاد سزار / یونانی / فصل                  نوشابه بطری  آب معدنی   دسر